Has no content to show!

Multimedia

UTCEفروردين+00:000ب ظUTCE_شنبهب ظUTCE_شنبهEفروردينب ظ-181697641200UTC TEMPLATE_THE_FIRST_TO_COMMENT
گزارش کارکرد شورای دوره چهارم آقایان رزاقی.رضوی ولطیفی این دوره مصمم وبا اراده درپی آبرسانی سریع به آذران هستند این پرژه طی فعالیتها وزمانی طولانی مدت تصویب شد که به همت شورای اسلامی دوره ...
UTCE+00:000ق ظUTCE_دوشنبهق ظUTCE_دوشنبهEق ظ-621699840000UTC TEMPLATE_THE_FIRST_TO_COMMENT
طی حکمی از سوی شورای اسلامی آقای رضا دنياديده نماينده  ورزش آزران انتخاب گرديد شورای اسلامی برای ايشان موفقيت و پيشرفت ورزشی آزران را آرزومند هست
UTCEمرداد+00:001ب ظUTCE_یکشنبهب ظUTCE_یکشنبهEمردادب ظ14711897831UTC TEMPLATE_THE_FIRST_TO_COMMENT
طی مصابه با یکی از اعضاء شورای اسلامی روستای آذران انجام شد. پاسخ آقا لطیفی که این چنین پاسخ خودرا مطرح فرمود: مردم از شوراء چه می دانند.؟چه کسانی این فرصت بزرگ را به خود می دهند؟هدف اعضاء ها در ...

در روز هفتم خرداد سال ۱۳۰۹ هجری تگرگ سنگینی در روستای جوشقان قالی می بارد که باعث خرابی فراوان و کمبود غله میشود. در بیان کیفیت این تگرگ و پیامدهای آن مرحوم سید احمد کرمانی (امیر آقا) شعری به زبان محلی سروده است:

پنج شنبه, 22 تیر 1396 11:53

ساخت راه پله حسینیه احمدیه آذران

نوشته شده توسط

ساخت راه پله حسینیه احمدیه آذران 

افتتاح راه پله حسینیه حمدیه آذران  سمت زنانه

 

 

در آخرین جمعه (اردیبهشت) مراسم سنتی آب دراز در روستای آذران بخش برزک کاشان برگزار شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کارشناس مردم شناسی و میراث معنوی کاشان گفت: مردم روستای در آخرین جمعه اردیبهشت پیاده مسیر ۵ کیلومتری را پیمودند و در کنار جوی آب روستا در یک منطقه خوش آب و هوا مراسم سنتی آب دراز را انجام می دهند. 

چهارشنبه, 29 مهر 1394 13:17

تعزیه سوگواره ای برای سالار شهیدان

نوشته شده توسط

تعزیه آذران

در آذران بر پایی مراسم برای امام حسین(ع) سابقه دیرینه دارد و مردم آن را عملی مقدس ورهایی بخش می دانند ومعتقداند که برگزاری مراسم برای ایشان به رستگاری آنان کمک می کند.

دوشنبه, 27 مهر 1394 13:00

شهدا زنده اند

نوشته شده توسط

گرچه حیات برزخی برای همه انسانها است ولی کسانی که در راه خدا به شهادت می رسند از مرحله بالا و مرتبه شدیدتری از این نوع زندگی برخوردار و در عالم برزخ توانایی توجه به عوالم دیگر و از جمله دنیا را دارا می باشند و لذا از احوال اهل دنیا با خبر بوده بر آنها اشراف دارند .

دوشنبه, 27 مهر 1394 13:00

باز این چه شورش است

نوشته شده توسط

باز این چه شورش است که در خلق عالم است

باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است

باز این چه رستخیز عظیم است کز زمین

بی نفخ صور خاسته تا عرش اعظم است

این صبح تیره باز دمید از کجا کزو

کار جهان و خلق جهان جمله در هم است

صفحه1 از2

درباره ما

وب سایت روستای آذران معرفی روستا، اخبار روستا، گالری و..... 

جدیدترین مطالب